News

Super Singer Junior Season 6 Contestants and judges

Gunal,Mirlani,Harsha,Drishya,Lehasri,Anushya,Suriya Anand,Nikhil,Anand Bairavsharma,Aishwarya,Teju,Ahana,Srinivas,Rithik,Gokila Priya,Vishalini,
Dhanush,Dharshini,Vidhyarupini and Poovaiya (Guppies) are the Super Singer Junior Season 6 Top 20 Singer Contestants.

Vote your Favorite contestants here Super singer Junior

Subscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Akshaya
1 year ago

Vikram
You can won🤗

Comment here